Natuurmaand Texel
Image default
Banen en opleidingen

De opzegtermijn ontslagvergoeding is afhankelijk van je dienstverband

Wanneer je ergens wordt ontslagen is er een wettelijk opzegtermijn ontslagvergoeding van een periode van 1 maand, variërend tot een periode met een tijdsbestek van maar liefst 4 maanden. Dit opzegtermijn ontslagvergoeding geldt wanneer in een cao die op jou van toepassing is of in een contract geen afspraken zijn gemaakt over de periode na het ontslag. Bij de opzegtermijn ontslagvergoeding wordt er gekeken naar de periode dat je in een bedrijf in dienst bent geweest. Aan de hand hiervan wordt dan bepaald hoe lang deze periode bedraagt. Zo is het voor iedereen heel duidelijk wat de periode is en kunnen hier dus ook geen onduidelijkheden over ontstaan. Daar is deze wet en deze opzegtermijn dan ook voor bedoeld. 

Vergoeding en dienstverband

Je hebt ergens voor een periode van 0 tot en met 5 jaar gewerkt, dan heb je een opzegtermijn ontslagvergoeding van 1 maand. Een dienstverband van 5 tot en met 10 jaar heeft een termijn van 2 maanden. Een periode van 10 tot en met 15 jaar heeft een opzegtermijn van 3 maanden en als laatste heeft een dienstverband van 15 jaar of langer een opzegtermijn van maar liefst 4 maanden. Zo loopt de termijn dus op zodra je ergens langer hebt gewerkt. Dit is voordelig voor de werknemer die wordt ontslagen, omdat je in die periode ook recht hebt op een salaris en dus ook langer de tijd hebt om iets te vinden. 

Termijnen van opzeggen

Het is dus geheel afhankelijk van de termijn die in een contract is vermeld. Wordt dit niet vermeld dan worden de bovengenoemde termijnen gehanteerd. Veelal komt voor dat de opzegtermijn ontslagvergoeding van een maand wordt gehanteerd. Hierin kan je dan op zoek naar een nieuwe baan. Meestal is dit voldoende tijd hiervoor, variërend van de branche waar je werkzaam in bent.